8 december 2020

Wat betekent het Wereld Handicap Systeem voor mij?


In Nederland zijn we op 1 maart 2021 overgestapt van het EGA Handicap System naar het Wereld Handicap Systeem (WHS). Daar ging een transitieperiode aan vooraf waarover je meer kunt lezen op www.golf.nl/whs. Wat betekent dit voor jou?

Het waarom van het WHS

De R&A en de USGA hebben er door de jaren heen gezamenlijk voor gezorgd dat de regels voor het golfspel en de amateurstatus voor iedereen hetzelfde zijn geworden. Maar er waren in de afgelopen decennia wereldwijd zes verschillende handicapsystemen in gebruik die elk op een verschillende wijze de handicap van spelers berekenden. Met de invoering van het Wereld Handicap Systeem (WHS) in alle landen wordt de handicap van iedere speler op dezelfde manier bepaald en dus ook overal geaccepteerd. Sommige landen werken nu al met WHS, andere volgen nog. Als het WHS in de loop van 2021 in de hele wereld ingevoerd is, kun je in alle landen qualifying ronden en wedstrijden spelen. Het World Handicap System zorgt er voor dat golfers van verschillende niveaus en uit alle landen op een eerlijke manier met elkaar wedstrijden kunnen spelen, op elke baan ter wereld.

De belangrijkste veranderingen

Weinig tijd? We vatten het Wereld Handicap Systeem hier eerst voor je samen. Wil je er meer over weten, lees dan door.
•    Na de invoering van het WHS gaat er in de praktijk weinig veranderen: je voert een qualifying score in en de computer berekent je nieuwe handicap.
•    … Maar op 1 maart 2021, als het WHS ingevoerd is, krijgen de meeste spelers een andere handicap. Hun “eerste WHS-handicap” zal afwijken van hun laatste EGA-handicap.
•    … En bij veel spelers zal de eerste WHS-handicap hoger zijn dan “de laatste EGA-handicap”. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening heel anders werkt dan die van het EGA-systeem dat tot 1 maart 2021 wordt gebruikt.
•    Maar je kunt ervoor zorgen dat je eerste WHS-handicap een goede afspiegeling is van je golfvaardigheid en redelijk stabiel blijft. Hoe? Door zo veel mogelijk qualifying scores in te leveren. Nu al, want de scores die je nu inlevert, worden gebruikt voor het bepalen van je eerste WHS-handicap en ze tellen daarna vermoedelijk ook nog een tijd mee.
•    Je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 “dagresultaten” over je laatste 20 qualifying ronden. Daarom is het vanaf nu belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer de buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.
•    Je beste “dagresultaten” kun je beschouwen als je beste prestaties na verrekening van het een en ander, met name de moeilijkheidsgraad van de baan.
•    Je kunt je toekomstige WHS-handicap niet eenvoudig zelf berekenen, maar al vanaf 4 januari 2021 krijg je op je digitale NGF-pas te zien wat je WHS-handicap op dat moment zou zijn.
•    Na de invoering van het WHS leidt een ronde die beter is dan je handicap vaak, maar niet per definitie, tot een daling van je handicap.
•    Na de invoering van het WHS mag iedereen (ook spelers met een handicap van 4,4 en lager) qualifying ronden spelen, ook over 9 of meer holes. Ook kan iedereen na de invoering van het WHS meedoen aan qualifying wedstrijden, ook wedstrijden over 9 of meer holes.
•    Een qualifying kaart of wedstrijd spelen over bijvoorbeeld 12 of 14 holes? Het behoort na de invoering van het WHS tot de mogelijkheden, maar er zijn voorwaarden aan verbonden.
•    Stableford als spelvorm verdwijnt niet, maar Stableford-punten zijn niet langer de rekeneenheid voor een handicapaanpassing.
•    Als je na invoering van het WHS een score invoert krijg je meteen te zien wat je provisionele handicap is (je vermoedelijke nieuwe handicap), maar pas de volgende ochtend weet je definitief wat je nieuwe handicap is. Want bij extreem makkelijk of moeilijk weer, of bij een zeer makkelijke of lastige setup van de baan, kan er aan het eind van de dag een correctie op je score plaatsvinden en kan je provisionele handicap ’s nachts nog aangepast worden.
•    Als er 20 of meer scores in je handicapgeschiedenis zitten, zal je WHS-handicap bij tijdelijk vormverlies niet extreem snel stijgen. Bij minder dan 20 scores in je geschiedenis is dat wel mogelijk.
•    Een extreem goede ronde wordt beloond met een extra verlaging van een handicap.

Hieronder lichten we een en ander toe.

De computer berekent je WHS-handicap

Bij de invoering van het WHS rekent de computer jouw eerste WHS-handicap uit. En als je na invoering van het WHS een score inlevert, dan rekent de computer ook automatisch je nieuwe WHS-handicap uit, net zoals dat nu al gebeurt bij je EGA-handicap.

Je kunt je WHS-handicap niet even zelf eenvoudig berekenen, maar al voor de invoering van het WHS krijg je je WHS-handicap te zien
Er is geen simpele formule waarmee je nu al kunt uitrekenen wat je WHS-handicap op dit moment zou zijn. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening heel anders werkt dan die van het EGA Handicap System. Het is om die reden ook niet zo dat alle spelers met EGA-handicap 20 na de transitie dezelfde WHS-handicap zullen hebben. Bij de transitie wordt de WHS-berekening niet toegepast op jouw laatste handicap maar op de scores in jouw handicapgeschiedenis. En bij iedere speler met EGA-handicap 20 is die handicap 20 met andere scores tot stand gekomen. Maar vanaf 4 januari, dus al voor de invoering van het WHS, zal je te zien krijgen wat je WHS-handicap op dat moment zou zijn. Op je digitale NGF-pas in apps zoals de app GOLF.NL zal de te verwachten WHS-handicap dan afgebeeld worden naast de EGA-handicap. In de app GOLF.NL kun je overigens nu al een overzicht van je qualifying scores bekijken (klik hiervoor op "Mijn spel"). Hou er rekening mee dat je te verwachten WHS-handicap (de WHS-handicap die vanaf 4 januari 2021 in de app GOLF.NL getoond zal worden) niet per se je eerste WHS-handicap wordt. Je eerste WHS-handicap kan nog anders worden als je voor 1 maart 2021 qualifying scores inlevert. Het is ook mogelijk dat je virtuele WHS-handicap door foute data nog niet klopt. Neem in dat geval contact op met je handicapcommissie.

Bij veel spelers zal de eerste WHS-handicap afwijken van de laatste EGA-handicap
Bij de transitie van het EGA-systeem naar het Wereld Handicap Systeem begin je niet met je laatste EGA-handicap. De EGA-handicap vervalt op 1 maart 2021 en je krijgt een nieuwe handicap: je eerste WHS-handicap. Jouw eerste WHS-handicap zal wel gebaseerd zijn op je scores in het verleden maar is berekend volgens de principes van het WHS. In andere woorden: op 1 maart 2021, de dag dat het wereldhandicapsysteem wordt ingevoerd, krijg je een WHS-handicap waarbij de handicapberekening van het Wereld Handicap Systeem is toegepast op jouw scores in het “EGA-tijdperk”. Omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van het EGA-systeem, zal bij veel spelers de eerste WHS-handicap afwijken van de laatste EGA-handicap. Alleen als er geen scores van jou beschikbaar zijn, dan zal je EGA-handicap je WHS-handicap worden. Verderop lees je hier meer over.

Na de invoering van het WHS heb je mogelijk een hogere handicap

Na de invoering van het WHS op 1 maart 2021 zullen veel spelers een hogere handicap hebben. Dat komt omdat de WHS-handicapberekening anders is dan die van de EGA. Het is natuurlijk niet zo dat je opeens slechter bent dan vroeger. Een eventuele handicapverhoging is relatief want bij de transitie wordt de handicap van alle spelers “gereset” op basis van de WHS-principes.

Vooral spelers met een hogere handicap moeten er rekening mee houden dat ze op 1 maart 2021 een WHS-handicap krijgen die hoger is dan hun laatste EGA-handicap
Om dit te begrijpen, moeten we eerst nader ingaan op het verschil is tussen de EGA- en WHS-handicapberekening.
•    In de EGA-handicapberekening wordt na een qualifying ronde of wedstrijd alleen naar je nieuwe score gekeken. Deze nieuwe score wordt – ook bij een spelvorm zoals strokeplay - altijd omgezet in Stableford-punten. Het aantal Stableford-punten dat je hebt behaald, bepaalt of je handicap stijgt, daalt of gelijk blijft. Hierbij speelt de buffer van jouw handicapcategorie een rol en in wedstrijden is ook de CBA een factor.
•    In de handicapberekening van het Wereld Handicap Systeem wordt altijd naar je laatste 20 scores gekeken, dus na een qualifying ronde of wedstrijd heeft niet alleen je nieuwe score invloed op wat er met je handicap gebeurt. Bovendien zijn Stableford-punten niet langer de rekeneenheid zijn voor handicapaanpassingen. In de WHS-handicapberekening wordt elke score – of het nou een strokeplay- of Stableford-ronde betreft– omgezet in een “dagresultaat”. Je WHS-handicap is het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden.

Je beste dagresultaten (in het Engels “score differentials”) kun je beschouwen als je beste prestaties na verrekening van het een en ander, met name de moeilijkheidsgraad van de baan. Het gaat bij je WHS-handicap dus om het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten in je laatste 20 ronden en niet om je beste 8 bruto scores of je beste 8 Stableford-scores.

1.    De WHS-handicapberekening wordt voor de eerste keer toegepast op jouw scores bij de transitie van EGA naar WHS. De computer zet al jouw scores in het “EGA-tijdperk” om in dagresultaten en berekent dan het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten in je 20 meest recente ronden. Bij de transitie gaan we niet eindeloos ver terug in de tijd, we kijken alleen naar maar naar je handicapgeschiedenis sinds jouw club die is gaan delen met de digitale NGF-database (in de meeste gevallen is dat sinds 2016 of 2017).
De WHS-handicapberekening wordt dus toegepast op alle scores die van jou beschikbaar zijn en daar komt je eerste WHS-handicap uit voort. In het ideale geval zijn er 20 redelijk recente scores van jou beschikbaar, dan functioneert het systeem het best. Er zijn echter veel spelers die minder dan 20 scores in hun handicapgeschiedenis hebben staan (hoeveel scores er van jou beschikbaar zijn, dat kun je vragen aan je handicapcommissie). Als er minder dan 20 scores zijn, dan wordt je WHS-handicap vastgesteld op basis van het aantal scores dat wel beschikbaar is. Voor elk aantal scores minder dan 20 is in de Rules of Handicapping van het WHS precies beschreven hoe de WHS-handicap bepaald moet worden (zie de tabel hieronder). Mochten er bij de invoering van het WHS bijvoorbeeld maar acht scores beschikbaar zijn van jou, dan wordt je WHS-handicap bepaald op basis van die acht scores. In dit geval van acht beschikbare scores wordt je handicap bepaald door het gemiddelde van de twee beste scores (dagresultaten).
De tabel wordt niet alleen gevolgd bij de transitie van EGA naar WHS maar ook na invoering van het WHS, totdat er 20 scores in je handicapgeschiedenis staan.
2.    De WHS-handicapberekening wordt voor de tweede keer toegepast bij je eerste qualifying ronde of wedstrijd na invoering van het WHS op 1 maart 2021. En dan telkens opnieuw als je een qualifying ronde of wedstrijd speelt.

Maar eerst is er de transitie van EGA naar WHS en dat is het moment dat veel spelers met een handicapverhoging te maken kunnen krijgen. De verklaring hiervoor is het fundamentele verschil tussen de handicapberekening van de EGA en het WHS.
In het EGA-systeem wordt een handicap gedreven door de betere scores en hebben slechte scores een beperkte invloed (0,1 punt omhoog). Maar in het WHS tellen altijd 8 scores van de laatste 20 rondes mee. Dus als de “spreiding” van jouw scores groot is (als je scores flink van elkaar verschillen, wat bij veel spelers het geval is) zullen er bij de beste 8 dagresultaten ook een aantal relatief minder goede dagresultaten zitten. Een grote spreiding kan betekenen dat je eerste WHS-handicap bij de transitie hoger is dan je laatste EGA-handicap.
Naarmate de handicap van een speler hoger is, zo blijkt uit data, is ook de spreiding van de scores groter. Daarom moeten vooral spelers met een hogere handicap er rekening mee houden dat ze bij de transitie een WHS-handicap krijgen die hoger is dan hun laatste EGA-handicap. Het verschil kan zeker 2 of 3 punten zijn, zo is gebleken in landen die al overgestapt zijn van het EGA-systeem op het WHS.
Voor heel goede spelers (handicap 4 en lager) bij wie de spreiding klein is, is het anders: hun eerste WHS-handicap kan lager zijn dan hun laatste EGA-handicap. Dit is zeker het geval als deze spelers in het EGA-tijdperk een aantal relatief goede scores net buiten de buffer hebben ingeleverd. Dergelijke scores kunnen eraan bijdragen dat de eerste WHS-handicap lager wordt.
Of je handicap bij de transitie hoger of lager is dan voorheen, en met hoeveel punten of tienden, is afhankelijk van meerdere factoren: de hoeveelheid scores in de NGF-database, de spreiding van de scores en de trend van die scores. Deze factoren hebben ook na de transitie een grote invloed op je handicap.

Op weg naar een stabiele WHS-handicap

Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat je een objectief beeld krijgt van jouw spelniveau en dat spelers van verschillende niveaus een min of meer gelijke strijd tegen elkaar kunnen spelen. En voor elk handicapsysteem geldt, en dus ook voor het WHS: hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe beter je handicap je golfvaardigheid reflecteert.
Als jij een actieve speler bent met meer dan 20 scores in je handicapgeschiedenis, dan kan je eerste WHS-handicap hoger zijn dan je laatste EGA-handicap. Maar dat is dan de handicap die volgens het Wereld Handicap Systeem bij jouw spelniveau past en die ervoor zorgt dat je in wedstrijden op gelijke voet met andere spelers de strijd kan aangaan. De invoering van het WHS is voor iedereen een “reset”.
Het is wel zonde als je eerste WHS-handicap in de verste verte geen afspiegeling is van je speelsterkte is, of als je handicap enorm stijgt als je in 2021 een paar minder goede scores inlevert. Je wilt immers graag dat je handicap je golfniveau reflecteert. Wil je dat je eerste WHS-handicap een goede afspiegeling is van je vaardigheid zoals gemeten door het Wereld Handicap Systeem, dan is de beste tip om veel qualifying rondes te gaan spelen. Nú al, voor 1 maart 2021, want de scores die je nu inlevert, worden immers gebruikt voor het bepalen van je eerste WHS-handicap en ze tellen daarna vermoedelijk ook nog een tijd mee. Spreiding in scores voorkomen, dat kunnen alleen de betere spelers, maar iedere speler kan tijd vrijmaken voor golf en qualifying scores inleveren.
Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 “dagresultaten” over je laatste 20 qualifying ronden, en omdat je scores tot 1 maart 2021 meetellen voor je WHS-handicap, is het vanaf nu belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken, ook wanneer de buffer uit zicht is. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten.
Ideaal gesproken heb je zo snel mogelijk 20 scores in je handicapgeschiedenis staan en blijf je geregeld qualifying ronden spelen. Je WHS-handicap zal dan een goede weerspiegeling van je spelniveau zijn.
Overigens zullen spelers van wie bij de invoering van het WHS geen enkele score beschikbaar is, dezelfde handicap houden. De reden daarvoor is dat er bij deze groep niet genoeg informatie is om een WHS-handicap uit te rekenen. De handicap van deze spelers zal dus bij de transitie niet veranderd worden, maar deze spelers moeten er rekening mee houden dat hun WHS-handicap, zodra ze wel scores gaan inleveren, kan veranderen (en waarschijnlijk zal stijgen) als deze scores afwijken van hun eerste WHS-handicap. Dat geldt ook voor spelers die bij de invoering van het WHS maar enkele scores in hun handicapgeschiedenis hebben staan.
Voor spelers met geen of weinig qualifying scores in hun handicapgeschiedenis geldt dus bij uitstek: ga nu al af en toe qualifying ronden spelen. Hoe meer scores, hoe beter je eerste WHS-handicap je golfvaardigheid weerspiegelt.

Bij een goede ronde zal je handicap niet per definitie dalen

Als je een goede ronde speelt, is de kans groot dat je WHS-handicap daalt, maar dit zal niet altijd het geval zijn. Dit is een verandering die te maken heeft met het grote verschil tussen de WHS-handicapberekening en die van de EGA. In het EGA-systeem zakt je handicap altijd na een goede ronde terwijl dat in het WHS niet altijd gebeurt. Je WHS-handicap wordt immers bepaald door het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van je laatste 20 rondes. Dus bij een goede ronde hangt het er vanaf of je nieuwe score tot de beste 8 dagresulaten gaat behoren en welk dagresultaat uit de 20 valt. Er kan een zeer goede ronde uit het verleden afvallen en daardoor kan je handicap na een goede nieuwe ronde toch omhoog gaan. Dit is fundamenteel anders dan het EGA-systeem en daar zullen we aan moeten wennen.

Een rem op handicapstijgingen

In het WHS zitten automatische remmechanismen die ervoor zorgen dat tijdelijk vormverlies niet direct leidt tot een veel hogere handicap. Die automatische mechanismen worden automatisch door de computer berekend en heten de Soft Cap en Hard Cap. Ze worden in het WHS-softwareprogramma automatisch toegepast. Je WHS-handicap zal in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan je laagste WHS-handicap in de afgelopen 12 maanden - op voorwaarde dat er minimaal 20 scores in je handicapgeschiedenis zitten. Want pas na 20 rondes wordt er een zogenoemde laagste handicap over de laatste 12 maanden vastgesteld en die wordt als referentie gebruikt voor de genoemde Soft en Hard Cap. Zolang er minder dan 20 scores in je handicapgeschiedenis zitten, kan je handicap wel ongelimiteerd stijgen. Dit is een extra reden om veel qualifying kaarten en wedstrijden te spelen. Nu al, voordat het WHS is ingevoerd, want de scores die je nu inlevert worden gebruikt voor je eerste WHS-handicap en ze tellen daarna vermoedelijk ook nog een tijd mee.

Extra naar beneden bij een extreem goede ronde

In het WHS worden extreem goede scores beloond met een extra verlaging van een handicap. Dat gebeurt door een automatisch mechanisme (de computer berekent het automatisch) dat de Exceptional Score wordt genoemd.

Iedereen mag 9-holes qualifying spelen
Na de invoering van het WHS mag iedereen (ook spelers met een handicap van 4,4 en lager) qualifying ronden spelen, ook ronden van 9 of meer holes. Ook kan iedereen na de invoering van het WHS meedoen qualifying wedstrijden en meestrijden om de prijzen, ook qualifying wedstrijden over 9 of meer holes.

Handicapstijgingen voor alle spelers, tot handicap 54

In het EGA-systeem kan een handicap tussen de 36 en 54 niet omhoog gaan. Pas als je EGA-handicap onder de 36 komt, kan je handicap weer stijgen, maar je handicap zal dan niet meer boven de 36 komen. In het WHS is dat anders: alles wordt gelijk voor alle spelers. Dat betekent ook dat de handicap van een speler met handicap 36 kan stijgen als deze speler een minder goede score inlevert. De handicap van een speler wordt echter nooit hoger dan 54,0.

Qualifying scores inleveren over 10, 11, 12 of meer holes

Zodra het WHS ingaat, kunnen spelers ook kaarten (en ook wedstrijdkaarten) inleveren over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 holes die meetellen voor de handicap.
De gedachte hierachter is dat het ook mogelijk moet zijn om een qualifying score in te leveren als het niet lukt om een 18-holes ronde af te maken. Of om een 12-holes ronde of wedstrijd te spelen als hole 12 bij het clubhuis uitkomt (of een 14-holes ronde als hole 14 bij het clubhuis eindigt).
Er zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden aan het spelen van een qualifying ronde of wedstrijd over 10 tot en met 17 holes. Er moet een goede reden zijn waarom een speler stopt voordat hij of zij 18 holes heeft gespeeld. Voorbeelden van goede redenen zijn: het gaat onweren, het wordt te donker om de ronde af te maken of de speler wordt ziek.
Maar je mag bijvoorbeeld ook een ronde van 12 of 14 holes spelen als dit een ‘logisch’ eindpunt is van een ronde op jouw baan omdat de 12de of 14de hole weer bij het clubhuis uitkomt. Het zal dus per baan verschillen. Golfers kunnen te zijner tijd bij hun club of vaste baan informeren naar de mogelijkheden.
Hoe werkt de WHS-handicapberekening als je bijvoorbeeld 12 holes qualifying speelt? Zoals scores over 9 holes voor handicapdoeleinden altijd worden aangevuld tot scores over 18 holes, zo is dat ook het geval voor scores over 10 holes, 11 holes, etc.
Dit opschalen (“scaling up”) gebeurt automatisch. Als een kaart wordt ingeleverd van 9, 10, 11, 12 of 13 holes, dan vult de computer op de eerste niet gespeelde hole automatisch een netto par +1 in en op de andere holes een netto par. (Een netto par is equivalent aan twee Stableford-punten.) Als een kaart wordt ingeleverd van 14, 15, 16 of 17 holes, dan zal de computer bij de niet gespeelde holes automatisch een netto par invullen.

Geen CBA maar PCC

In het EGA Handicap System hebben we in wedstrijden te maken met de CBA. De CBA gaat vervallen maar het WHS heeft een soortgelijk automatisch mechanisme met de naam PCC (Playing Conditions Calculation). De PCC is meer omvattend dan de CBA. De PCC wordt elke dag automatisch berekend voor elke baan. En de PCC wordt bepaald op basis van álle ingeleverde qualifying scores op de baan – zowel wedstrijdscores als de scores van qualifying ronden - van spelers met een handicap onder de 36.
De gedachte achter de PCC is dat het weer en de set-up van een baan elke dag anders kunnen zijn. Een ronde in 90 slagen op een moeilijk geprepareerde baan en op een dag met veel wind en regen kan een betere prestatie zijn dan een ronde 88 op een kalme dag op een baan met normale condities.
De PCC maakt duidelijk of de omstandigheden van die dag (het weer of de set-up van de baan) de baan moeilijker of makkelijker maakten dan normaal. Op basis van de PCC wordt je dagresultaat soms aangepast, zodat het dagresultaat beter weerspiegelt hoe goed je ronde was onder de omstandigheden van die dag.
Hoe werkt dat in de praktijk? Als je een qualifying score invoert, krijg je meteen te zien wat je vermoedelijke nieuwe handicap is. Maar pas de volgende ochtend weet je definitief wat je nieuwe handicap is. Dat komt omdat de PCC pas ’s nachts, als alle scores van de dag bekend zijn, uitgevoerd kan worden. Mogelijk wijken de scores (de scores op de baan waar jij gespeeld hebt en op de dag dat jij daar gespeeld) behoorlijk af van “normaal”. In dat geval zal je dagresultaat in de nacht aangepast worden en daarmee ook je handicap. De verwachting is dat er in minder dan 10 procent van de gevallen een PCC zal zijn die invloed zal hebben op je dagresultaat.

Online invoeren

Voor de bepaling van de PCC is het belangrijk dat zoveel mogelijk scores zo vroeg mogelijk op de dag van je ronde worden ingevoerd. De handicapcommissie ziet het liefst dat je scores online invoert (in de handicapterminal van je club, op je smart phone of thuis op een computer of tablet). Maar spelers die een qualifying score niet digitaal kunnen invoeren, mogen nog steeds papieren scorekaarten inleveren. Lever de papieren scorekaart zo snel mogelijk in.

De diepte in: de netto double bogey en de Aangepaste Bruto Score

Als je na de invoering van het WHS een qualifying ronde of wedstrijd speelt, dan doe je precies hetzelfde als vroeger. Je noteert per hole je bruto score. In het geval van Stableford noteer je dan soms een streep maar als je strokeplay speelt, dan moet je net als vroeger een bruto score noteren en op elke hole uitholen.
Iedere speler verpest wel eens een aantal holes. Om te voorkomen dat die "slechte holes" een overdreven impact hebben op je handicap, worden de strepen of hoge bruto scores op je slechte holes voor handicapdoeleinden aangepast tot een “netto double bogey.” Een netto dubbele bogey is par + 2 + je handicapslagen (oftewel de laagste score op een hole die voor jou bij de spelvorm Stableford nul Stableford-punten oplevert).
Dus voor handicapdoeleinden is een netto double bogey je maximale holescore. En de optelsom van je scores per hole voor handicapdoeleinden wordt de Aangepaste Bruto Score genoemd.
Als je goed hebt gespeeld, dan is je bruto score wellicht gelijk aan je Aangepaste Bruto Score. Maar meestal zal dit niet het geval zijn. We geven hier een voorbeeld van.
Jane heeft een strokeplay-ronde gespeeld in bruto 88 slagen, inclusief een 9 op hole 17. Maar Jane's Aangepaste Bruto Score voor handicapdoeleinden is 86, want voor handicapdoeleinden is haar score op hole 17 een 7. Waarom? Jane krijgt op deze hole één slag. Haar netto double bogey-score (maximale holescore voor handicapdoeleinden) op hole 17 is daarom een 7 (par 4 + 2 + 1 handicapslag die ze meekrijgt = 7).

Alle stappen van de WHS-handicapberekening

Nu je weet wat de Aangepaste Bruto Score is, kunnen we alle stappen van de WHS-handicapberekening uitleggen. Al die stappen worden overigens automatisch door de computer uitgevoerd.

•    Om een dagresultaat te berekenen, moet eerst de Aangepaste Bruto Score berekend worden. Hierbij worden zoals hierboven beschreven hoge holescores nooit hoger gewaardeerd dan als een netto double bogey.
•    Als de Aangepaste Bruto Score bekend is, kan het provisionele dagresultaat (de “score differential”) berekend worden. Bij de berekening van het dagresultaat wordt jouw score vanaf een bepaalde kleur tees omgezet in een relatieve score ten opzichte van de par en moeilijkheidsgraad van een standaard baan (een baan met een slope rating van 113).
•    Pas als de PCC bekend is, kan je definitieve dagresultaat berekend worden. De PCC corrigeert je dagresultaat als de omstandigheden tijdens jouw ronde het spelen van de baan makkelijker of moeilijker hebben gemaakt ten opzichte van de normale moeilijkheidsgraad.

De formule luidt als volgt:
Dagresultaat = (113 / Slope Rating) x (Aangepaste Bruto Score - Course Rating – PCC-aanpassing)
Bij de spelvorm Stableford en Tegen par/Tegen bogey wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend:
Dagresultaat = (113 / Slope Rating) x (par + Course Handicap - (punten gescoord - 36) - Course Rating - PCC-aanpassing)  
Je ziet dat de PCC-aanpassing deel uitmaakt van deze formules. In de meeste gevallen is de PCC nul en is de nieuwe handicap die je ziet ook de uiteindelijke handicap na die ronde.

•    Het nieuwe dagresulaat wordt toegevoegd aan je handicapgeschiedenis en dan wordt je nieuwe WHS-handicap berekend (het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten in je laatste 20 ronden).

Meer over het dagresultaat

Een dagresultaat reflecteert hoe goed je prestatie in een ronde was. Een bruto score zegt ook wel iets over je prestatie, maar een dagresultaat geeft objectiever aan hoe goed je ronde was omdat hierbij ook rekening is gehouden met de moeilijkheidsgraad van de baan en de omstandigheden tijdens je ronde.
Een lage bruto score betekent daarom niet altijd een laag dagresultaat en leidt dus ook niet altijd tot een aanpassing van je WHS-handicap. Een hogere score op een moeilijke baan kan resulteren in een lager dagresultaat dan een lagere score op een gemakkelijkere baan.
Een goede netto score en een goede Stableford-score betekenen in het algemeen wel een goed dagresultaat. Dat komt omdat in je netto score of je Stableford-score je Course Handicap verwerkt is.
De Course Handicap (dit is de WHS-term voor wat we nu nog Playing Handicap noemen) bepaalt het aantal slagen dat je meekrijgt bij een Stableford-ronde. De Course Handicap is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de baan en de kleur van de afslagen die je speelt. Bij een score die behaald wordt met een Course Handicap is de moeilijkheidsgraad van de baan dus al in acht genomen. Maar bij een dagresultaat wordt nóg meer in acht genomen, namelijk ook de omstandigheden tijdens je ronde (de PCC).

Stableford als spelvorm en je Stableford-score als graadmeter

In het EGA-systeem is het nog zo dat het aantal Stablefordpunten bepaalt of je handicap stijgt, daalt of hetzelfde blijft. Dat verandert met de komst van het WHS, want je WHS-handicap is gebaseerd op het gemiddelde van je beste 8 scores in je laatste 20 ronden. Maar Stableford blijft gewoon bestaan als spelvorm voor sociale rondjes en voor qualifying ronden. In een Stableford-wedstrijd zal het klassement nog steeds bepaald worden door het aantal Stableford-punten van de deelnemers. Maar voor handicapdoeleinden wordt je score in een Stableford-wedstrijd of -ronde omgezet in een dagresultaat.  
Het aantal Stableford punten is wel een goede graadmeter voor wat je dagresultaat zal zijn, in tegenstelling tot een bruto score boven par. Bij een bruto score boven par moet de Aangepaste Bruto Score nog bepaald worden en moet de moeilijkheidsgraad van de baan nog worden meegenomen voor de kleur van de afslagen waar vanaf is gespeeld. Bij Stableford zijn deze twee zaken eigenlijk al meegenomen in de Course Handicap.

Wat niet verandert

Tot slot sommen we de belangrijkste zaken op die niet veranderen bij de overgang van het EGA-systeem naar het Wereld Handicap Systeem.
•    Je WHS-handicap is net als je EGA-handicap een weerspiegeling van je potentiële vaardigheid. Het is normaal dat je niet altijd je handicap speelt.
•    Ook dit blijft hetzelfde: hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe beter je handicap je golfvaardigheid reflecteert. Idealiter heb je 20 scores in je handicapgeschiedenis maar als het er maar 9 zijn, dan is je WHD-handicap een redelijk betrouwbare weergave van je speelsterkte.
•    De hoogste handicap blijft 54,0.
•    Als je een ronde gaat spelen krijg je aantal slagen mee gebaseerd op de Course Rating en Slope Rating van de baan. Hoe moeilijker de baan, hoe meer slagen je krijgt. Hoeveel slagen je krijgt, is te vinden op de handicapslagentabellen van de baan die je bezoekt, maar ook in apps zoals de app GOLF.NL. In de app GOLF.NL wordt ook automatisch per hole aangegeven hoeveel slagen je op een hole krijgt. Het totale aantal slagen dat je meekrijgt, bepaalt je Course Handicap. (De Course Handicap in het WHS is wat de Playing Handicap in het EGA Handicap Systeem is.)
•    Iedereen kan van de oranje, rode, blauwe en gele tees spelen. Heren kunnen daarnaast ook van wit spelen.
•    De Jaarlijkse Handicapherziening blijft bestaan (maar wordt eind 2020 overgeslagen). Het blijft ook mogelijk dat de handicapcommissie in individuele gevallen, bijvoorbeeld in het geval van blessures, een tussentijdse herziening uitvoert.
•    Ook het WHS kent alleen een actieve handicap. Het WHS vereist ook niet dat je elk jaar een minimum aan qualifying scores inlevert om je handicap "actueel" te houden. Maar we moedigen wel aan dat je qualifying scores in te leveren want het “meten” van je niveau en het spelen met een juiste handicap leidt in het algemeen tot meer plezier in golf.
•    Winterregels zoals "plaatsen" (preferred lies) zijn er ook nog na de invoering van het WHS.
•    Stableford, maximum score, individueel strokeplay en tegen par/bogey blijven bestaan als qualifying spelvormen.
•    Ook na invoering van het WHS moet je bij de spelvorm Stableford de bal oppakken op een hole als je op deze hole niet meer kunt scoren. Dat zorgt ervoor dat iedereen in de baan in een normale tijd een ronde kan spelen.

 
Terug <